STICHTING  EVANGELISCHE KINDERKAMPEN  “STEVKI

Privacyverklaring

STICHTING EVANGELISCHE KINDERKAMPEN STEVKI, gevestigd aan IJsvogel 61 9101 XR Dokkum 0519-297232 , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.stevki.nl
Secretaris 

E.Hiemstra is de Functionaris Gegevensbescherming van STICHTING EVANGELISCHE KINDERKAMPEN STEVKI.
Hij is te bereiken via info@stevki.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

STICHTING EVANGELISCHE KINDERKAMPEN STEVKI verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit heeft betrekking op donateurs, vrijwilligers, ouders/verzorgers en kinderen die ons persoonlijke informatie verstrekt, en voor een ieder die de website bezoekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
Woonplaats
Welke groep
Soort school of onderwijs
Leeftijd op datum aanvang kamp
Vaker mee geweest op stevki kamp
Vakantieadres ouders of adres waar altijd iemand bereikbaar is
Eerder gewerkt in kinderkamp/tienerkamp
Welk kamp eerder gewerkt op kinderkamp/tienerkamp
Wanneer eerder gewerkt op kinderkamp/tienerkamp
Naam voorganger/referentie
telefoon nummer voorganger/referentie
Overige bijzonderheden wat relevant is

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

STICHTING EVANGELISCHE KINDERKAMPEN STEVKI verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- godsdienst of levensovertuiging
- gezondheid
Aangesloten bij kerk of gemeente
Bij welke kerk of gemeente
Medicijn gebruik
Waarvoor en hoe vaak gebruik van medicijnen
Zorgverzekeraar
Verzekeringsnummer
Naam huisarts
Telefoonnummer huisarts
Foto’s op internet
Overige bijzonderheden wat relevant is
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stevki.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

STICHTING EVANGELISCHE KINDERKAMPEN STEVKI verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling.
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Per post, u informatie en of benodigdheden voor het kamp te kunnen sturen.
- Te bepalen in welke groep iemand behoord.
- Te bepalen tot welke leeftijdscategorie iemand valt.
- Iemand in geval van nood kunnen bereiken.
- Of iemand kan functioneren in de groep.
- Of er rekening moet worden gehouden met diëten en allergieën.
- Of iemand (extra) medische aandacht/zorg nodig heeft.
- In geval van nood, bij een arts lang te kunnen en de benodigde informatie te kunnen verstrekken.
- Door foto’s en/of filmpjes op internet te plaatsen, een overzicht en herinnering kunnen verstrekken aan personen die mee zijn geweest, als ook voor degene die niet mee zijn geweest.
- Wat uw eerdere ervaringen waren als leiding.
- Referentie voor bevestiging van u als leiding.
- STICHTING EVANGELISCHE KINDERKAMPEN STEVKI analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

STICHTING EVANGELISCHE KINDERKAMPEN STEVKI neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van STICHTING EVANGELISCHE KINDERKAMPEN STEVKI) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

STICHTING EVANGELISCHE KINDERKAMPEN STEVKI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie >  Persoonsgegevens.
Bewaartermijn > Maximaal tot 1,5 jaar.
reden > Om nog te kunnen blijven communiceren voor vragen, informatie en nazorg te kunnen aanbieden.

Categorie >  Bijzondere persoonsgegevens.
Bewaartermijn > Tot maximaal 8 weken na het aflopen van het kamp.
reden > Om eventueel nazorg te kunnen leveren, en te kunnen evalueren en te informeren hoe het met de persoon ging en nu gaat.

Categorie >  Afbeeldingen en filmpjes
Bewaartermijn > Maximaal 5 jaar
reden > Om herinneringen op te kunnen doen, en als referentie, indruk en promotie doeleinden te kunnen gebruiken.

Categorie >  Google analytics
Bewaartermijn > Maximaal 3 jaar
reden > Om te kunnen evalueren of de website goed werkt en naar verwachting bezoekers informatie verstrekt, bezoekers aantrekt en er goede doorstroming plaats vind.


Delen van persoonsgegevens met derden

STICHTING EVANGELISCHE KINDERKAMPEN STEVKI verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of bij een medische noodzaak.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

STICHTING EVANGELISCHE KINDERKAMPEN STEVKI gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. STICHTING EVANGELISCHE KINDERKAMPEN STEVKI gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").
Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website–exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt.
De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Uw IP–adres is hiervan uitgesloten aangezien het laatste octet van uw IP adres gemaskeerd wordt.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website–activiteit op te stellen voor website–exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website–activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Voor deze website staat de optie "Gegevens delen" met Google uit.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.
Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van Google-partners gebruikt? Dat kunt u hier lezen:
www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/, of een andere URL die Google van tijd tot tijd beschikbaar kan stellen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door STICHTING EVANGELISCHE KINDERKAMPEN STEVKI en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stevki.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. STICHTING EVANGELISCHE KINDERKAMPEN STEVKI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

STICHTING EVANGELISCHE KINDERKAMPEN STEVKI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stevki.nl

Versie 27-05-2019